Wilt u meer weten...
Watermolens
Turbinemolens

Bij ''turbinemolens'' is er geen sprake meer van een rad buiten de molen, maar van een horizontaal schoepenrad in een behuizing, waarbij het geheel zich onder water bevindt.Alleen een aandrijfas steekt nog boven water uit. Door het water door de turbine te laten lopen wordt het schoepenrad met aandrijfas in beweging gebracht. In de vierde en vijfde eeuw kwam een geheel houten turbine tot ontwikkeling, waarvan de Stockmühle nog een voorbeeld is. Later werden zowel het schoepenrad als de behuizing van metaal gemaakt. De molen wordt niet meer aangedreven door een klassiek waterrad, maar door twee metalen schoepraderen of turbines,
die horizontaal in het water liggen en twee verticale assen aandrijven.
Met hun 40 pk lag de opbrengst van de turbines drie keer zo hoog dan bij een onderslagrad. De installatie is afkomstig uit de Singrund fabrieken uit het Franse Epinal, en is terecht als industrieel erfgoed beschermd.

Saint Victor
De beschermheilige van de molenaars

Victor van Marseille was een Romeins soldaat die leefde in de derde eeuw na Christus, hij bekeerde zich tot het Christelijk geloof. Victor werd daarvoor gegeseld en gevangen genomen maar in de gevangenis bekeerde en doopte hij zijn 3 bewakers. Keizer Maximiaan was woest, Victor werd voor het beeld van Jupiter gesleept en moest opnieuw trouw zweren aan Jupiter, de oppergod van de Romeinen.
Victor weigerde dit en schopte het beeld van de sokkel. De keizer liet de “heiligschennende voet” van Victor afhakken. Daarna werd hij veroordeeld om levend vermorzeld te worden tussen twee molenstenen. Maar zie, het wonder geschiede, de molenstenen braken en hij was gered van een vreselijke dood. Uiteindelijk werd Victor van Marseille onthoofd en later heilig verklaard.

Reacties

U vindt ons hier

Go to top